Intelektuālais īpašums

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls palīdzēs Jums aizsargāt savu intelektuālo īpašumu, uzņēmuma idejas un tehnoloģijas.  Vēršoties pie mums, mēs varam palīdzēt noskaidrot, kas ir nepieciešams, lai aizsargātu jūsu intelektuālo īpašumu, un ieteiksim, kur vērsties tālāk. Atbildīgā institūcijas Eiropas mērogā ir Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienests, kas ir Eiropas Komisijas Intelektuālā īpašuma pakalpojumu iniciatīva, kuras mērķis ir nodrošināt bezmaksas konsultācijas un informācijas sniegšanu par intelektuālā īpašuma un intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību (IĪTA). Eiropas IĪT atbalsta dienesta pakalpojumu mērķauditorija ir zinātnieki, mazie un vidējie uzņēmumi, kas piedalās Eiropas Savienības pētniecības un attīstības atbalsta programmās, kā arī tie MVU, kas saistīti ar starptautiskās tehnoloģiju pārneses aktivitātēm.

Ja jums nepieciešama palīdzība jautājumos par IĪTA, vai arī vēlaties būt informēti par jaunumiem IĪ un pētniecības un attīstības (R&D) nozarē Eiropā, tad sīkāku informāciju varat uzzināt vēršoties dienesta mājaslapā: https://www.iprhelpdesk.eu/services/lv