MVU Atgriezeniskā mehānisma instruments

MVU Atgriezeniskā mehānisma instrumenta jeb SME Feedback tool mērķis ir apkopot problēmas, kuras radušās uzņēmumiem iekšējā tirgū saistībā ar pastāvošo ES likumdošanu vai politiku, un kurām uzņēmumi vēlas pievērst Eiropas Komisijas uzmanību.
Problēmas var rasties daudz un dažādās izpausmēs dažādās jomās. Piemēram, jauns likumdošanas vai tiesību akts var radīt palielinātas izmaksas MVU, kā arī lielāku laika un resursu patēriņu.
Problēmas varētu rasties arī saistībā ar informācijas neesamību par kādu no MVU iespējām ES vai likumdošanas aktu.
Tāpat uzņēmumam var rasties problēmas, kad esošās nacionālās prasības aizkavē uzņēmuma veiksmīgu darbību iekšējā tirgū.

Kā tas notiek:

  1. Ja uzņēmums ir novērojis problēmu vai ir radušās grūtības saistībā ar esošās ES likumdošanas piemērošanu, tas griežas Eiropas Biznesa atbalsta tīklā;
  2. Uzņēmums aizpilda anketu (skat. pielikumā). Tās aizpildīšana aizņems ne ilgāk par 5-10 minūtēm. Balstoties uz šo anketu, EEN Latvija ar jums tālāk sazināsies, lai noprecizētu problēmu;
  3. Pēc tam Eiropas Biznesa atbalsta tīkls to ievada Eiropas Komisijas MVU Atgriezeniskā mehānisma datubāzē (SME Feedback Database);
  4. Katru mēnesī EK Uzņēmumu ģenerāldirektorāts izskata saņemtos problēmgadijumus un nosūta attiecīgajiem dienestiem, kuri savukārt tos izskata un dod atgriezenisko ziņojumu kopumā, t.i., nevis par konkrēto gadījumu, bet par atbilstošo jomu. Tāpat šo informāciju EK regulāri apkopos, izskatīs un izmantos dažādos vaidos, piem., uzsāks konsultāciju procesu ar iesaistītajām pusēm un citiem interesentiem, izpētīs, kādā veidā attiecīgā likumdošana tiek piemērota visās ES valstīs.

Video par SME Feedback