SOLVIT – tiešsaistes problēmu risināšanas tīkls kā alternatīva strīdu risināšanai tiesā

Mērķis – palīdzēt iedzīvotājiem un uzņēmējiem risināt problēmas, kas tiem rodas citu ES dalībvalstu (arī Norvēģijas, Lihtenšteinas, Islandes) valsts iestādēm nepareizi piemērojot  ar ES iekšējo tirgu saistītus tiesību aktus.
SOLVIT pakalpojumi ir bezmaksas.

SOLVIT centrā var iesniegt sūdzību, ja:

 • nav ievērotas jūsu vai jūsu uzņēmuma ES normatīvajos aktos noteiktās tiesības;
 • ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības);
 • pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī.

SOLVIT nevar palīdzēt, ja:

 • jūsu uzņēmumam ir radušās problēmas ar citu uzņēmumu,
 • jūsu problēma ir saistīta ar jūsu patērētāja tiesību aizsardzību,
 • jūs vēlaties saņemt zaudējumu atlīdzību,
 • jūs grasāties vērsties tiesā (SOLVIT ir neoficiāls tīkls, tas nevar iesaistīties paralēli oficiālām procedūrām vai tiesvedībai).

Kā tas notiek:

 • Kad Jūs iesniedzat prasību SOLVIT, vietējais SOLVIT koordinācijas centrs no sākuma pārbaudīs datus Jūsu aizpildītajā sūdzību veidlapā, lai pārliecinātos, ka tā tik tiešām attiecas uz nepareizu ES iekšējā tirgus noteikumu piemērošanu un,  ka ir sniegta visa vajadzīgā informācija. Tad Jūsu prasība tiks ievadīta tiešsaistes datu bāzes sistēmā, un tā automātiski tiks pārsūtīta uz SOLVIT koordinācijas centru tajā dalībvalstī, kur ir radusies problēma;
 • Plānotais termiņš problēmas atrisināšanai ir 10 nedēļas;
 • Abi SOLVIT koordinācijas centri sadarbosies, lai mēģinātu atrisināt problēmu, un Jūs regulāri informēs par Jūsu lietas virzību un piedāvāto risinājumu;
 • Jūs varat pieņemt vai nepieņemt piedāvāto risinājumu. Ja piedāvātais risinājums Jums ir nepieņemams, Jūs varat iesniegt lietu valsts tiesā vai iesniegt oficiālu prasību Eiropas Komisijai.

Atcerieties! Iesniegums SOLVIT koordinācijas centrā neaptur termiņus, kas jāievēro valsts tiesību aktos (piemēram, Administratīvā procesa likumā u.tml.), lai aizsargātu Jūsu tiesības. Sūdzību var iesniegt aizpildot elektronisko veidlapu vai nosūtot sūdzību pa pastu, faksu, vai uz e-pastu.

Politikas jomas, kurās SOLVIT iesaistās:

 • Profesionālās kvalifikācijas atzīšana
 • Vīzas un uzturēšanās tiesības
 • Tirdzniecība un pakalpojumi (uzņēmumiem)
 • Automašīnas un vadītāja apliecība
 • Ģimenes pabalsti
 • Pensijas tiesības
 • Darbs ārzemēs
 • Bezdarbnieka pabalsts
 • Veselības apdrošināšana ārzemēs
 • Izglītības pieejamība
 • Kapitāla vai maksājumu pārrobežu plūsma
 • PVN atlīdzība

Uzņēmēji tiek aicināti izmantot SOLVIT starpvalstu problēmu risināšanā, kas bieži vien palīdz tās savlaicīgi atrisināt un nenonākt līdz tiesai.

Lai dotu praktisku ieskatu SOLVIT darbībā, šeit ir iespējams iepazīties ar dažiem atrisināto lietu piemēriem.

Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs:
Tālr: 67013186 vai 67013075; e-pasts: solvit@em.gov.lv.
Informācija un veidlapas pieejamas šeit.