Tiešsaistes konsultāciju mehānisms tiešsaistes režīmā

Mērķis – saņemt atsauksmes, vērtējumus un apsvērumus par topošajiem ES politikas dokumentiem un tiesību aktu projektiem.

Eiropas Komisija (EK) ir apņēmusies vairāk ieklausīties iedzīvotājos un ieinteresētajās personās gan jau no tiesību akta idejas rašanās brīža, gan arī laikā, kad Komisija gatavo priekšlikumu un kad tas ir pieņemts un vēlāk tiek izvērtēts.

Kā tas notiek:

  1. Jebkurš interesents (iedzīvotāji, patērētāji un uzņēmēji) ieiet EK izveidotajā vietnē “Jūsu balss Eiropā” un tiešsaistē aizpilda veidlapu (angļu valodā) zem attiecīgās apspriešanas;
  2. Tiesību akts vai politikas dokuments, par kuru ir izsludināta konsultācija, tiek detalizēti aprakstīts, norādot apsvērumus tā izstrādei, kā šis dokuments varētu izskatīties un vēloties saņemt priekšlikumus par ierosināto projektu;
  3. Katrai konsultācijai ir atvēlēts noteikts laiks (1-2 mēneši no konsultācijas uzsākšanas brīža), kā arī norādīts, kurus no interesentiem EK vēlas nokonsultēt.

Iespējas:

  • Viedokļus un atgriezenisko saiti no kādas nozares MVU par topošajām likumdošanas aktivitātēm ir iespējams arī iesniegt, apvienojoties un noorganizējot t.s. biznesa paneli (vienas nozares uzņēmēju grupu), kurš identificē, izdiskutē attiecīgo likumdošanas aktu un iesniedz savu viedokli;
  • Ja uzņēmējiem ir interese, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā iespēju noorganizēt šādu biznesa paneli.

Sabiedrisko apspriešanu tematika ir ļoti plaša, sākot no iekšējā tirgus, klimata pārmaiņu ietekmes, konkurences līdz pat kultūrai, veselības aizsardzībai u.tml. Kurā no tām piedalīties, var izvēlēties gan pēc politikas jomām, gan tās regulāri pārskatot, ienākšanas secībā.

Gan Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN), gan LR Ekonomikas ministrija regulāri savās mājas lapās publicē aktuālās sabiedriskās apspriešanas atbilstoši saviem kompetences jautājumiem.