Tirgus priekšizpēte

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā iespēju veikt tirgus priekšizpēti sagatavojot pamat informāciju par vēlamo eksporta galamērķi attiecīgajā nozarē. Priekšizpētē ietilpst:

  • informācija par nozares attīstību un tirgu dotajā brīdī,
  • nepieciešamās procedūras eksporta un muitas procedūrās, to starp tarifi, nodevas, dokumentācija,
  • asociāciju kontakti un citu attiecīgo institūciju kontaktinformācija, un norādes kur vērsties tālāk specifiskas informācijas noskaidrošanai,
  • Tendences konkrētos tirgos, konkrētās mērķvalstīs