Tirdzniecības misijas

Lai veicinātu uzņēmēju piekļuvi jauniem eksporta tirgiem, EEN organizē uzņēmēju vizītes uz ārvalstīm. EEN nodrošina vizīšu plānošanu, programmas sastādīšanu, uzturēšanās un transporta organizēšanu.

Programmmas saturs

Tirdzniecības misiju programmā tiek iekļauti biznesa forumi, semināri, uzņēmēju apaļā galda tikšanās, kontaktbiržas, izstāžu apmeklējumi, individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem, uzņēmumu vizītes, kā arī neformāli pasākumi.

Uzņēmumiem tiek organizētas individuālās tikšanās ar potenciālajiem partneriem, kas atbilst uzņēmuma – misijas dalībnieka uzņēmuma profilam un iepriekš norādītajiem potenciālā sadarbības partnera kritērijiem. Lai varētu nodrošināt tikšanās, kas precīzi atbilst uzņēmuma vajadzībām, pieteikuma anketā ir rūpīgi un izsmeļoši jānorāda informācija gan par savu uzņēmumu, gan par potenciālo partneri.

Izmaksas
Uzņēmējiem jārēķinās ar sekojošiem izmaksu posteņiem:

  • dalības maksa (EEN rīkotās tirdzniecības misijas ir bezmaksas)
  • transporta un uzturēšanās izmaksas,
  • reprezentācijas izdevumi,
  • vietējā transporta izdevumi.

Ieguvumi
Dodoties tirdzniecības misijās, uzņēmēju galvenie ieguvumi ir kontakti ar potenciālajiem sadarbības partneriem, papildus informācija par tirgu, cenu politiku un uzņēmējdarbības vidi, kā arī atpazīstamība un publicitāte interesējošās nozares speciālistu vidū, iespēja apmeklēt sadarbības veicināšanas pasākumus un priekšstata par savas produkcijas konkurētspēju jaunajā tirgū gūšana.

Jaunākā informācija par EEN organizētajām tirdzniecības misijām ir pieejama mājas lapas sadaļā “Pasākumi”.