Pieeja finansējumam

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls palīdz uzņēmumiem identificēt iespējamos finansējuma avotus. Uzņēmēji var saņemt ES grantus dažādās uzņēmējdarbības jomās. Grants ir neatmaksājams finansējums, taču tas nesedz projekta izmaksas pilnībā, tāpēc gandrīz visās programmās uzņēmumiem ir nepieciešams nodrošināt līdzfinansējumu. Katra no ES atbalsta programma atšķiras ar tās nosacījumiem. Eiropas Biznesa atbalsta tīkla mājaslapā var iepazīties ar īsu informāciju par šīm programmām. Kopienas līmeņa programmās var piedalīties visu ES dalībvalstu partneri, bet pārrobežu sadarbības programmās – noteiktu reģionu valstu partneri. Eiropas Biznesa atbalsta tīkla konsultanti sniegs konsultācijas par šo programmu īstenošanas principiem, mērķiem, iespējām tajās iesaistīties, aktuālajiem un gaidāmajiem uzsaukumiem, kā arī informāciju par atsevišķu programmu nacionālajiem kontaktpunktiem Latvijā.

ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem 

EUREKA programma 

EUROSTARS-2 programma 

Horizon Europe

INTERREG 

Ket4CleanProduction 

LIFE 

Radošā Eiropa 

WORTH programma