Tehnoloģiju pārnese

Tehnoloģiju pārnese ir noteiktas tehnoloģijas, zināšanu vai ražotprasmes nodošana no viena tehnoloģiju lietotāja otram, vienā zemē izstrādātu tehnoloģiju pielietošana citā ar nolūku radīt jaunus produktus, procesus vai pakalpojumus.

Starptautiskā tehnoloģiju pārnese ir ārvalstīs izstrādātas tehnoloģijas ieviešana Latvijā vai Latvijā izstrādātas tehnoloģijas ieviešana citā valstī.

Ja uzņēmums vēlas atrast jaunu tehnoloģiju, Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) speciālisti izskata esošo EEN tīkla datu bāzi un meklē Latvijas uzņēmumam nepieciešamo tehnoloģiju jau esošajā datu bāzē. Ja tādas nav, tad tiek veikts tehnoloģiju novērtējums, lai identificētu problēmas specifiku, un noformulēts uzņēmuma tehnoloģiskais pieprasījums. Tādējādi, atbilstoši uzņēmuma prasībām, tiek piemeklēta tehnoloģija Eiropā.

Savukārt, ja Latvijas uzņēmums izstrādājis inovatīvu tehnoloģiju vai produktu, bet tam nav pietiekoša tirgus Latvijā, tad ar EEN tīkla mehānismu palīdzību iespējama produkta komercializācija Eiropā. EEN tīkla darbība aptver pilnīgi visas tehnoloģiskās jomas, ne tikai augstās tehnoloģijas, bet arī pavisam ikdienišķas nozares – pārtika, kokrūpniecība, dārzniecība, lopkopība utt. Tādējādi jebkuras nozares ikviens Latvijas uzņēmums, kurš ikdienas darbā saskāries ar kādu tehnoloģisku problēmu, kurai nav iespējams atrast risinājumu ar paša uzņēmuma resursiem, ar šo specifisko vajadzību var vērsties EEN-LV birojā.

EEN-Latvija starptautiskās tehnoloģiju pārneses pakalpojumi paredzēti reģistrētiem klientiem. Lai saņemtu šos pakalpojumus, aizpildiet klienta anketu un nosūtiet uz e-pastu een@edi.lv. Neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni: +371 6754 0703.