Par mums

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network) savu darbību Latvijā uzsāka 2008. gada 29. februārī un apvieno līdz šim atsevišķi pastāvējušo Eiropas Informācijas centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997. gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrvienībām un Inovāciju Rosināšanas centru, kas darbojās Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) paspārnē.

Eiropas Biznesa tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem ES uzņēmējiem par ES lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.

Tīkla pamatdarbībā ir atvērto durvju (no wrong door) koncepcija – kas nodrošina vienotus pakalpojumus neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kontaktpunktā griežas uzņēmējs.

Tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem vairāk nekā 60 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turcija, Maķedonijas Republika, Albānija, Melnkalne, Serbija), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un citas trešās valstis.

Informācija par Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pakalpojumiem ir pieejama šeit.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir viena no COSME – Eiropas Savienības Uzņēmumu konkurētspējas un mazo vidējo uzņēmumu programmās 2014-2020 (iepriekš – Eiropas Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogramma (CIP) 2007-2013) sastāvdaļām, kas darbojas pēc vienas pieturvietas aģentūras principiem, lai sniegtu vienotus pakalpojumus.