Noderīgas saites

Tirgus piekļuves datubāze – http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Eksporta palīdzības dienests – http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index.htm?newLanguageId=EN

Vienotais pakalpojumu kontaktpunkts – http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/

Vienotais produktu kontaktpunkts – http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list/

Tava Eiropa – http://europa.eu/youreurope/citizens/index_lv.htm

Alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms – SOLVIT – http://ec.europa.eu/solvit/index_lv.htm

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra – http://osha.lv/lv