Projekta komanda

LIAA darbinieki

Jekaterina Vanaga
EEN Latvija koordinatore
Anita Ābola
Projektu vadītāja

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu, atgriezeniskās saites mehānisms, standartizācija

Jānis Zalaks
Projektu vadītājs

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu,
ES atbalsta programmas, atgriezeniskās saites mehānisms, biznesa sadarbības datubāze

Rita Elste
Projektu vadītāja

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu,
biznesa sadarbības datubāze, Horizonts 2020

Ginta Ieva Bikše
Projektu vadītāja

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu,

EEN Latvija mārketinga materiāli, mājaslapa un sociālie tīkli

LTC darbinieki

Jānis Stabulnieks
EEN Latvija LTC projekta koordinators

Projekta stratēģiskā plānošana un lēmumu pieņemšana; inovācijas politika Latvijā un Eiropā; sadarbība ar zinātni, inovācijas atbalsta struktūrām, inovācijas politikas veidotājiem

Ints Vīksna
EEN Latvija LTC projekta vadītājs

Projekta darbu plānošana, koordinēšana atskaites; komunikācija ar EK un projekta koordinatoru LIAA, EEN sadarbības partneriem; -Tehnoloģiju pārnese: IKT, enerģētika, rūpnieciskā ražošana; uzņēmumu misijas un izstādes; biznesa kontakti; inovācijas finansējums

Agnese Kore
Projektu vadītāja

Pasākumu organizēšana, inovācijas atbalsta struktūru datu bāzes uzturēšana, tehnoloģiju pārnese, intereses apliecinājumu apstrāde

Ruta Guste
EEN Latvija LTC finanšu menedžere

Projekta finanšu vadība plānošana, uzskaite, kontrole atskaites

Juris Balodis
Projektu vadītājs

Tehnoloģiju pārnese: dzīvības un dabas zinātnes; ES pētniecības programmas un MVU iesaiste pētnieciskajos projektos; EEN Latvija informatīvais izdevums

Dzintra Švarcbaha
Projektu vadītāja

Tehnoloģiju pārnese: pārtika, veselība un skaistumkopšana; Pasākumu organizēšana; EEN Latvija sabiedriskās attiecības; mārketinga materiāli; EEN Latvija mājaslapa

Dita Vērdiņa
Projekta konsultante

Tehnoloģiju pārnese, brokerpasākumu un uzņēmumu misiju organizēšana

Ligita Grava
EEN Latvija LTC projekta asistente

Tehniskie darbi

Jānis Smilga

Tehnoloģiju pārnese