Projekta komanda

LIAA darbinieki

Jekaterina Vanaga
EEN Latvija koordinatore
Anita Ābola
Vecākā projektu vadītāja

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu, atgriezeniskās saites mehānisms, standartizācija

Jānis Zalaks
Vecākais projektu vadītājs

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu,
ES atbalsta programmas, atgriezeniskās saites mehānisms, biznesa sadarbības datubāze

Rita Elste-Tomsone
Vecākā projektu vadītāja

konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu,
biznesa sadarbības datubāze, Horizon 2020

LTC darbinieki

Jānis Stabulnieks
EEN Latvija LTC projekta koordinators

Projekta stratēģiskā plānošana un lēmumu pieņemšana; inovācijas politika Latvijā un Eiropā; sadarbība ar zinātni, inovācijas atbalsta struktūrām, inovācijas politikas veidotājiem

Ints Vīksna
EEN Latvija LTC projekta vadītājs

Projekta darbu plānošana, koordinēšana atskaites; komunikācija ar EK un projekta koordinatoru LIAA, EEN sadarbības partneriem; -Tehnoloģiju pārnese: IKT, enerģētika, rūpnieciskā ražošana; uzņēmumu misijas un izstādes; biznesa kontakti; inovācijas finansējums

Agnese Kore
Projektu vadītāja

Pasākumu organizēšana, inovācijas atbalsta struktūru datu bāzes uzturēšana, tehnoloģiju pārnese, intereses apliecinājumu apstrāde

Juris Balodis
Projektu vadītājs

Tehnoloģiju pārnese: dzīvības un dabas zinātnes; ES pētniecības programmas un MVU iesaiste pētnieciskajos projektos; EEN Latvija informatīvais izdevums

Ligita Grava
EEN Latvija LTC projekta asistente

Tehniskie darbi

Diāna Zobena
Projektu vadītāja

EEN Latvija sabiedriskās attiecības; mārketinga materiāli; EEN Latvija mājaslapa; Pasākumu organizēšana: inovācijas stendi, radošumu darbnīcas