Pasākumi

Eiropas Komisija piedāvā izmantot pārrobežu iespējas ar publisko iepirkumu palīdzību – Open Public Procurement 4 Europe – PubProc4EU!

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts organizē vairākus reģionālos seminārus pa valstu grupām, iepazīstinot gan ar nacionālajām īpatnībām, labas prakses piemēriem, u.c., specifiskāku informāciju.

Šobrīd pirmais on-line pasākums ir plānots 30.novembrī – AUSTRIJA/ČEHIJA/VĀCIJA.

Nākošais ir plānots 2021.gada 3.martā – BEĻĢIJA/NĪDERLANDE/VĀCIJA

Pasākums notiek angļu valodā. Tas ir bezmaksas.

Lai gan sākotnēji pamatā pasākums ir domāts attiecīgo valstu uzņēmējiem, taču arī citi Eiropas uzņēmumi ir aicināti piedalīties, lai gūtu priekšstatu par attiecīgo tirgu.

 

Sīkāka informācija – https://www.bme.de/en/international-network/international-network/events-b2b-services/pubproc/

Pieteikums dalībai jāsūta uz e-pastu: bme.international@bme.de