Pasākumi

Konference “Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020″”

Radisson Blu Latvija 9:30-17:00

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA).

Pasākuma mērķis ir dalīties ar labās prakses piemēriem, sniegt ieskatu Horizon 2020 vērtēšanas procesā – kā uz to raugās projektu vērtētāji. Tiks sniegts ieskats uzņēmējiem, ar pieredzi šajā pamatprogrammā par iespējām startēt gan MVU sektorā gan arī pētniecības apakšprogrammās, kā arī par sadarbības iespējām ar zinātniskajām institūcijām.

Pasākuma otrajā daļā tiek organizēta kontaktbirža, kuras laikā būs iespēja satik ārzemju konsultantus ar bagātīgu pieredzi Horizon 2020 projektos, no Dānijas un Nīderlandes. kā arī projekta vērtētājus, EEN, NKP, LIAA un VIAA pārstāvjus. 

Lektori:

Juris Balodis, LTC/EEN pārstāvis
EEN pārstāvis
Ernests Jenavs, Horizon 2020 vērtēšanas eksperts
Gatis Bērziņš, SIA Precision Farming
Uldis Salenieks, SIA EUROLCDS
Uffe Bundgārds-Jorgensens, InvestorNet-Gate2Growth, Dānija
Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmija
Jānis Ločs, Rīgas Tehniskā universitāte
Modris Greitāns, Elektronikas un datorzinātņu institūts
Iveta Reinholde, Horizon 2020 vērtēšanas eksperte
Jāps Struijks, Uniresearch, Nīderlande

Semināra darba valoda latviešu, bet visi prezentāciju matreriāli būs pieejami angļu valodā. 
Programma

Pieteikšanās šeit!

Kontaktinformācija:

Rita Elste, Alens Jankovskis
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
+371 67039430;
+371 28474003; 26169940
rita.elste@liaa.gov.lv  alens.jankovskis@liaa.gov.lv   

Linda Klūga-Rajčeviča, Inga Šīrante
Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts
Valsts izglītības attīstības aģentūra
+371 67559495; +371 29602793
nkp@viaa.gov.lv