Pasākumi

Seminārs par finansējuma piesaisti humanitārajās un sociālajās zinātnēs

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 2018. gada 28. jūnijā organizē informatīvu semināru humanitāro un sociālo zinātņu pārstāvjiem par iespējām iegūt finansējumu Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmā Apvārsnis 2020. 
Semināram aicināti pieteikties interesenti no nevalstiskajām organizācijām, pētniecības institūcijām un uzņēmumiem.

Seminārā potenciālos projektu iesniedzējus informēs par iespējām iegūt programmas Apvārsnis 2020 finansējumu šādos programmas virzienos:

Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība 2018-2020;
Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās programmas aktivitātes;
Eiropas Pētniecības padomes granti.
Papildus informēsim par programmas PostDoc Latvia sniegtajām iespējām, EURAXESS tīklu, Eiropas Biznesa atbalsta tīklu un Apvārsnis 2020 tehniskajiem un administratīvajiem jautājumiem.

Par programmas Apvārsnis 2020 iespējām stāstīs Nacionālā kontaktpunkta eksperti – atbildīgie par konkrētiem virzieniem. Pēc prezentācijām varēs saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem un apspriest tālākās sadarbības iespējas.

Semināra darba kārtība.
Semināra norises laiks: 2018. gada 28. jūnijs no plkst. 14.00 līdz 17.00
Vieta: Valsts izglītības attīstības aģentūra, Rīga, Vaļņu 1, 4.stāva zāle

Aicinām pieteikties semināram, aizpildot reģistrācijas formu šeit.

Seminārs notiks latviešu valodā. Dalība pasākumā ir bez maksas.

Papildu informācija:
VIAA NKP vecākā eksperte
Ieva Siliņa
E-pasts: ieva.silina@viaa.gov.lv
Tālrunis: 67559495