Aktualitātes

Pieejams finansējums augsti kvalificēta personāla piesaistei

Eiropas Savienība (ES) ir spērusi pirmos soļus, lai palīdzētu Eiropas mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), kā arī start-up uzņēmumiem augsti kvalificēta ārvalstu personāla piesaistei. Līdz š.g. 30. jūnijam mazajiem un vidējiem uzņēmumiem ir iespēja pieteikties ES atbalstam pēcdoktorantūras pētnieku piesaistei ar mērķi veicināt uzņēmuma produktivitāti un inovāciju.

Inovācijas process MVU vidū bieži vien kavējas, jo uzņēmumiem dažādu apstākļu dēļ trūkst darbinieku ar specifiskām prasmēm un zināšanām. Tāpat arī problēmas mēdz sagādāt ekspertīzes trūkums inovācijas procesa pārvaldībā, kā arī personāla atlasē. Jauniem uzņēmumiem parasti nav pieejas plašam starptautisku partneru tīklam vai arī uzņēmums nav vēl paguvis izveidot plaši atpazīstamu zīmolu, kas šāda veida procesu spētu atvieglot.

Ar SME Innovation Associate programmu ES plāno uzlabot MVU un start-up uzņēmumu pieeju augsti kvalificētam personālam, kā arī veicināt mobilitāti pētnieku vidū. Laika periods, kurā speciālisti tiks nodarbināti uzņēmumā, atbilst akadēmiskajam gadam vairumā Eiropas valstu.

Kas var pieteikties?

SME Innovation Associate programma ir pieejama visiem MVU un start-up uzņēmumiem, kas ir dibināti ES dalībvalstīs, kā arī programmas Horizonts 2020 sadarbības valstīs. Prasības pētniekiem: doktora grāds (vai līdzvērtīgs), ekspertīze, kas atbilst konkrētajam darba piedāvājumam, kā arī atbilstība starpvalstu mobilitātes kritērijiem.

MVU tiks piešķirts grants, ar kura palīdzību būs iespējams segt algas un citas ar pētnieka nodarbinātību saistītās izmaksas, kā arī  ar apmācībām saistītos izdevumus.

Savukārt pētniekiem šī ir iespēja gūt praktisku pieredzi biznesa inovāciju procesu pārvaldīšanā, vadības prasmes, kā arī papildināt savu CV ar unikālu pieredzi ārvalstīs.

Papildus informācija par programmu pieejama šeit