Aktualitātes

Konference “Latvijas iespējas pētniecības un inovācijas pamatprogrammā “Apvārsnis 2020″”

Konferenci rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros sadarbībā ar Valsts izglītības un attīstības aģentūru (VIAA).

Pasākuma mērķis ir dalīties ar labās prakses piemēriem, sniegt ieskatu “Apvārsnis 2020” vērtēšanas procesā, ņemot vērā projektu vērtētāju redzējumu. Uzņēmēji ar pieredzi šajā pētniecības
programmā varēs uzzināt par iespējām startēt gan MVU sektorā, gan pētniecības apakšprogrammās un saņemt papildu informāciju par citām iespējām iesaistīties zinātnē un pētniecībā.

Pasākuma otrajā daļā plānota kontaktbirža, kuras laikā būs iespēja satikt konsultantus no Dānijas un Nīderlandes ar bagātīgu pieredzi “Apvārsnis 2020” projektos, kā arī projekta vērtētājus, EEN, NKP, LIAA un VIAA pārstāvjus.

Lektori:

Juris Balodis, LTC/EEN pārstāvis
 EEN pārstāvis
Ernests Jenavs, Horizon 2020 vērtēšanas eksperts
Gatis Bērziņš, SIA Precision Farming
Uldis Salenieks, SIA EUROLCDS
Uffe Bundgārds-Jorgensens, InvestorNet-Gate2Growth, Dānija
Andris Teikmanis, Latvijas Mākslas akadēmija
Jānis Ločs, Rīgas Tehniskā universitāte
Modris Greitāns, Elektronikas un datorzinātņu institūts
Iveta Reinholde, Horizon 2020 vērtēšanas eksperte
Jāps Struijks, Uniresearch, Nīderlande

Konferences darba valoda būs latviešu, bet visi prezentāciju materiāli būs pieejami angļu valodā. 
Programma

Pieteikšanās šeit!

Kontaktinformācija:

Rita Elste, Alens Jankovskis
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
+371 67039430;
+371 28474003; 26169940
rita.elste@liaa.gov.lv  alens.jankovskis@liaa.gov.lv   

Linda Klūga-Rajčeviča, Inga Šīrante
Apvārsnis 2020 Nacionālais kontaktpunkts
Valsts izglītības attīstības aģentūra
+371 67559495; +371 29602793
nkp@viaa.gov.lv

Pievienotie dokumenti