Aktualitātes

METABUILDING pieejams finansējumu MVU no 5 rūpniecības nozarēm

Projektā METABUILDING izsludināts konkurss “IZAUGSME/RAŽA”, kurā aicināti piedalīties konsorciji, kuru sastāvā ir vismaz divi MVU un tiek veikta tehnoloģiju līdzizstrāde un demonstrēšana, kā arī  sasniegts vismaz viens no šiem  rezultātiem:

 • eksperimentos pierādīta koncepcija;
 • laboratorijā validēta tehnoloģija;
 • attiecīgā vidē validēta tehnoloģija;
 • sistēmas prototips, kas demonstrēts darbību vidē;
 • pabeigta un kvalificēta sistēma;
 • sistēmas korektūra darbība vidē;
 • ieviesta sistēma.

Izstrādātajiem priekšlikumiem ir jāreaģē uz vismaz vienu no šādām starpnozaru problēmām:

 • celtniecības IKT;
 • uz dabu balstīti risinājumi (NBS);
 • būvniecības/pārstrādes un aprites ekonomika;
 • būvizstrādājumu ražošana.

Konkurss ir atvērts līdz 2021. gada 15. septembrim.

METABUILDING platformas  mērķis ir palielināt MVU produktivitāti un konkurētspēju, veicinot sadarbību starp MVU visās ES valstīs un reģionos. METABUILDING sadalīs 2,7 miljonus eiro MVU, izmantojot atklātos konkursus SEED, GROW un HARVET. Finansējums pieejams projektiem, kas apvieno būvniecības nozari ar jebkuru no šīm inovatīvajām  rūpniecības nozarēm: piedevu ražošana, pārstrāde un apgrozība, digitālā rūpniecība un uz dabu balstīti risinājumi.

Vairāk informācijas projekta mājaslapā