Aktualitātes

Projekts “INNOWIDE” inovatīviem uzņēmumiem, jaunu tirgu apgūšanai ārpus ES

Projekta “Innowide” mērķis ir atbalstīt inovatīvus MVU un jaunuzņēmumus, kuri vēlas attīstīt un uzsākt biznesu tirgos ārpus Eiropas Savienības (attīstības valstīs, trešās pasaulesvalstis, kā Brazīlīja, Ķīna, Krievija, ASV, Meksika, u.c.). Projekta ietvaros tiks sniegts atbalsts līdz 120 uzņēmumiem, kuri varēs saņemt savas idejas dzīvotspējas izvērtējumu konkrētajā valstī. Lai pieteiktos atbalstam ir jābūt nodibinātam kontaktam/uzsāktai aktivitāte ar apakšuzņēmēju vai partneri sava biznesa kontekstā attiecīgajā valstī. 

Atbalsts granta veidā, ko var saņemt katrs uzņēmums dzīvotspējas novērtēšanai ir 60 ooo eiro, ar atbalsta intensitāti 70%. 

2.kārtas projektu iesniegšanas termiņš – 31.marts.

Sīkāka informācija par programmu un pieteikšanos meklējama šeit!