Informatīvie materiāli un noderīgi rīki uzņēmējiem

Nozaru_platformas_uzņēmējiem_2021 ES Regulas 2021 EEN_B2B-kontaktbiržas-2021.gads Nozaru platformas uzņēmējiem Aktuālie ES uzsaukumi Aktuālie COVID-19 sadarbības piedāvājumi EEN organizētie B2B pasākumi Nozaru platformas ES regulas, kas stājās spēkā 2020.gadā Informācijas resursi par 3.valstu tirgiem Free information resources on third country markets Publiskie iepirkumi - ārvalstu portālu apkopojums Publiskie iepirkumi – datubāzes un noderīgas saites Tirdzniecības palīdzības dienests (Trade Helpdesk) Itālijas sadarbības piedāvājumi (2019. gada pavasaris) Sadarbības iespēju datu bāze: intereses izteikšana Sadarbības profila publicēšana Datu aizsardzības noteikumi uzņēmumiem un organizācijām: informatīvs rīks Interaktīvi rīki projekta sagatavošanai pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” Apmācības par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu Iespēja saņemt finansējumu sadarbībai ar tehnoloģiju centriem Tirgus piekļuves datu bāze (Market Access Database) Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība CE marķējums Biznesa atbalsts un informācijas dienesti Alternatīvais finansējums Horizon 2020 SOLVIT – problēmu risināšanas tiešsaistes tīkls Publiskie iepirkumi – kā izmantot TED datubāzes tulkošanas iespējas (How to use TED translation tool) EuroMed tirdzniecības un investīciju veicināšanas mehānisms Padomi eksporta uzsācējiem “Apvārsnis 2020” darba programma (2018.–2020.) CE marķējuma direktīvu apkopojums