Informatīvie materiāli un noderīgi rīki uzņēmējiem

Datu aizsardzības noteikumi uzņēmumiem un organizācijām: informatīvs rīks Interaktīvi rīki projekta sagatavošanai pētniecības un inovācijas programmā “Apvārsnis 2020” Apmācības par patērētāju aizsardzības tiesisko regulējumu Iespēja saņemt finansējumu sadarbībai ar tehnoloģiju centriem Korporatīvā sociālā atbildība – modernas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības pamats Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienests Ekodizains Publiskie iepirkumi – datubāzes un noderīgas saites Tirgus piekļuves datu bāze (Market Access Database) MVU Atgriezeniskā mehānisma instruments Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība REACH CE marķējums Biznesa sadarbības datubāzes (BCD) lietošana nereģistrētiem lietotājiem Biznesa sadarbības datubāzes (BCD) lietošana reģistrētiem lietotājiem Biznesa atbalsts un informācijas dienesti Alternatīvais finansējums MVU Programmā Horizon 2020 Izmaiņas pārtikas produktu marķējuma prasībās Horizon 2020 Problēmu risināšanas tiešsaistes tīkls Eksporta palīdzības dienests (Export Helpdesk) Publiskie iepirkumi – kā izmantot TED datubāzes tulkošanas iespējas (How to use TED translation tool) EuroMed tirdzniecības un investīciju veicināšanas mehānisms Padomi eksporta uzsācējiem “Apvārsnis 2020” darba programma (2018.–2020.) CE marķējuma direktīvu apkopojums