Aktualitātes

Sabiedriskā apspriešana par “Priekšlikumu ieviest pakalpojumu pasi un mazināt regulējuma radītos šķēršļus būvniecības pakalpojumu un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu nozarē”

Eiropas Komisija (EK) Vienotā tirgus stratēģijas ietvaros ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu, kuras galvenais mērķis ir attīstīt vienoto pakalpojumu tirgu un mazināta šķēršļus pārrobežu pakalpojumiem.

Sabiedriskā apspriešana par “Priekšlikumu ieviest pakalpojumu pasi un mazināt regulējuma radītos šķēršļus būvniecības pakalpojumu un uzņēmumiem sniegto pakalpojumu nozarē” ir vērsta uz šādiem pasākumiem:

  1. Iniciatīva ieviest pakalpojumu pasi svarīgākajās tautsaimniecības nozarēs.
  2. Pasākumi, kas mazinātu regulējuma radītos šķēršļus galvenajiem uzņēmumiem sniegtajiem pakalpojumiem un būvniecības pakalpojumiem.
  3. Pasākumi, kas attiecas uz apdrošināšanas prasībām, ko piemēro uzņēmumiem sniegto pakalpojumu un būvniecības pakalpojumu sniedzējiem

Pamatojums šai apspriešanai ir 2015.gadā veiktie pārskati par atlikušajiem šķēršļiem galveno uzņēmumiem sniegto pakalpojumu un būvniecības pakalpojumu nozarē. Tajos secināts, ka pakalpojumu sniedzēji šajās nozarēs joprojām saduras ar regulējuma radītiem šķēršļiem, piemēram, juridiskās formas vai līdzdalības kapitāla prasībām, vai arī tiem ir grūtības izpildīt apdrošināšanas prasības, kad tie sniedz pakalpojumus citās dalībvalstīs.

Galvenā mērķauditorija ir būvniecības pakalpojumu un apdrošināšanas pakalpojumu  sniedzēji un saņēmēji, kā arī valsts iestādes, bet savu viedokli var izteikt arī citas ieinteresētās puses.

Sabiedriskās apspriešanas termiņš: 2016.gada 26.jūlijs

Anketu ir iespējams aizpildīt arī latviešu valodā.

Detalizētāka informācija par šo sabiedrisko apspriešanu un tiešsaistes anketa ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cb778ea5-ace9-4b16-bcf2-472298bdb0ed?draftid=9615b315-aed7-4fa1-887a-dcacc7546903&surveylanguage=LV

Taču savu viedokli iespējams nosūtīt arī EEN Latvia un tad mēs to novirzīsim tālāk.