Semināra “Tradicionālie un digitālie risinājumi eksportētājiem” novērtējuma anketa