Aktualitātes

Seminārs “Intelektuālā īpašuma aizsardzība pārtikas nozarē Āzijas tirgos”

2015. gada 4.septembrī, izstādes Riga Food 2015 ietvaros, Latvijas Tehnoloģiskais centrs un Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā organizē semināru „Intelektuālā īpašuma aizsardzība pārtikas nozarē Ķīnas un Dienvidaustrumāzijas tirgos”.  Semināra ietvaros Latvijas Republikas Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu departamenta Nacionālo zīmju nodaļas vadītāja Baiba Graube  stāstīs par intelektuālā īpašuma aizsardzības specifiku pārtikas nozarē Latvijā. Savukārt Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja Sandra Muižniece Brasava dalīsies ar pieredzi intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos, strādājot tieši ar jaunu produktu attīstību.

Iesniedz jautājumus lektoram pirms semināra!

Semināra galvenais lektors, Itālijas  intelektuālā īpašuma juridiskās firmas „De Tullio & Partners” dibinātājs un vadošais partneris Elio De Tullio dalīsies pieredzē par intelektuālā īpašuma aizsardzības specifiku, strādājot ar Ķīnas un Dienvidaustrumāzijas tirgiem. Semināra ietvaros paredzēts gan atsevišķs laiks dalībnieku jautājumiem un atbildēm, gan arī individuālām konsultācijām, detalizētāk apskatot intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumus konkrētās situācijās. Tos apmeklētājus, kuri plāno uzsākt sadarbību ar Ķīnas vai kādu no Dienvidaustrumāzijas uzņēmumiem, un kuriem jau šobrīd ir neskaidrības intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumos, aicinām reģistrēties pasākumam un iesniegt interesējošos jautājumus, lai lektors varētu sagatavot precīzāku informāciju.

Interesējošos jautājumus varēsiet iesniegt, kad saņemsim Jūsu reģistrācijas apstiprinājumu!

Reģistrācija semināram.

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā.

Programma

Dalība pasākumā ir bezmaksas (izstādes dalībniekiem un apmeklētājiem ar derīgām dalībnieku caurlaidēm, biļetēm vai ielūgumiem).

Papildus informācija par pasākumu:

Dzintra Švarcbaha,

Tālr.:+371 6755 8771,

E-pasts: dzintra.svarcbaha@edi.lv