Aktualitātes

Seminārs “Intelektuālā īpašuma sniegtās iespējas mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstībai”

2018. gada 26. februārī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā (LIAA) notiks Patentu valdes, Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienesta, Eiropas Patentu akadēmijas un LIAA kopīgi rīkots seminārs “Intelektuālā īpašuma sniegtās iespējas mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstībai”. Semināram aicinām pieteikties mazos un vidējos uzņēmējus (MVU), kā arī citus interesentus, kas vēlas iegūt zināšanas par intelektuālā īpašuma sniegtajām iespējām MVU biznesa attīstībai.

Šis seminārs ir daļa no Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienesta un Eiropas Patentu akadēmijas rīkotajām apmācībām, kuru mērķis ir pievērst MVU uzmanību intelektuālajam īpašumam, īpaši Eiropas patenta un Vienotā spēka Eiropas patenta sniegtajām iespējām un aizsardzības sistēmai. Apmācību saturs balstās uz MVU gadījumu izpētes projektiem, kurus ir veikuši Eiropas Patentu iestādes eksperti.

Šajā seminārā tiks izskatīts somu uzņēmuma “Picote Oy” pieredzes stāsts, kuri ir attīstījuši savu uzņēmējdarbību pateicoties veiksmīgai intelektuālā īpašuma stratēģijai, tādējādi palielinot sava uzņēmuma konkurētspēju un nodrošinot tā ilgtermiņa stratēģijas veiksmīgu ieviešanu praksē.

Semināra laikā tiks aplūkotas šādas tēmas:
• Intelektuālā īpašuma pamati: ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas.
• Kā veiksmīgi izmantot intelektuālā īpašuma sniegtās iespējas sava uzņēmuma attīstībai – uzņēmuma “Picote Oy” pieredzes stāsts.
• Vienotā spēka Eiropas patenta priekšrocības.
• Patentu valdes pakalpojumi.

Semināra darba valoda – angļu valoda.

Semināra programma ir pieejama šeit.

Semināram pieteikties var līdz 21. februārim, reģistrējoties tiešsaistē šeit. Semināra norises vieta: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, Pērses iela 2, Rīga.

Informāciju sagatavoja:
Santa Siliņa
Intelektuālā īpašuma informācijas centra
Informācijas pakalpojumu nodaļas
Projektu vadītāja
tālr. 67220113

Kontaktinformācija:
Jekaterina Vanaga
Eiropas Biznesa atbalsta tīkla Latvijā projektu vadītāja
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
+371 67039430
jekaterina.vanaga@liaa.gov.lv