Aktualitātes

Stājas spēkā Regula par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību

No 2021. gada 16. jūlija visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs obligāti piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 20. jūnija Regula (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību un ar ko groza Direktīvu 2004/42/EK/ un Regulas (EK) Nr.765/2008 un (ES) Nr.305/2011.

Ar šo Regulu tiek ieviesta visaptveroša sistēma patērētāju aizsardzībai no nedrošiem un neatbilstīgiem produktiem un vienlīdzīgu konkurences apstākļu nodrošināšanai uzņēmējiem, t.i. spēcīgas pilnvaras iestādēm, uzraudzība tiešajam importam no trešajām valstīm, stiprināta, tīmekļvietņu ierobežošana/ aizliegšana u.c. aspekti).

Tās galvenais ieviešanas mērķis ir nodrošināt, ka ES tirgū laistie produkti atbilst attiecīgajiem ES tiesību aktiem un sabiedrības veselības un drošības prasībām.

Regula attiecas uz plašu produktu klāstu, ko kopumā regulē 73 ES tiesību akti, sākot no rotaļlietām, elektronikas līdz pat automašīnām.

Informatīvās saites:

· Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1020 (2019. gada 20. jūnijs) par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību;

· Vadlīnijas uzņēmējiem un tirgus uzraudzības iestādēm par Regulas (ES) 2019/1020 par tirgus uzraudzību un produktu atbilstību 4. panta praktisko īstenošanu;

· Informācija VID mājaslapā, sadaļa “Ierobežojumu un aizliegumi preču pārvietošanai”.