Aktualitātes

Aicinām piedalīties aptaujā par ilgspējīgu pārtikas sistēmu (Sustainable Food Survey)

Lai 2023. gadā izveidotu ilgtspējīgu pārtikas sistēmu satvaru ar mērķi nodrošināt, ka Eiropas Savienības tirgū laistie pārtikas produkti kļūst aizvien ilgtspējīgāki, Eiropas Komisija (EK) ir izsludinājusi MVU aptauju – paneļdiskusiju par ilgspējīgu pārtikas sistēmu (Sustainable Food Survey).

Lai nodrošinātu, ka nepieciešamā informācija tiek ievākta vismaz minimālajā apjomā, noteikti šīs aptaujas jautājumi ir obligāti:

I. Informācija par uzņēmumu vai organizāciju, ko pārstāvat (lielākoties obligāti jautājumi)
II. FSFS paredzētās politika jomas (izvēles jautājumi) a) 1. iedaļa. Ilgtspējas prasības b) 2. iedaļa. Ilgtspējas marķējums c) 3. iedaļa. Ilgtspējīgs publiskais iepirkums.

Arī no LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) puses aicinām Latvijas uzņēmums izteikt savu redzējumu par ieviešamo sistēmu.

Detalizētāka informācija, skaidrojumi un aptaujas anketa ir pieejama šeit.

To iespējams aizpildīt gan angļu, gan latviešu valodā (izvēloties no valodu paneļa labajā pusē).

Lūdzam pie aizpildīšanas norādiet LIAA EEN ID Nr.LV00157
Termiņš: 2022.gada 27 .oktobris

Šī iniciatīva notiek Eiropas zaļā kursa ietvaros, ieviešot “No lauka līdz galdam” stratēģiju.