Aktualitātes

Aicinām pieteikties Access2Markets lietošanas apmācībām

Lai nodrošinātu Access2Markets ieviešanu Eiropas uzņēmumos, Eiropas Komisija organizē tiešsaistes apmācības par šī rīka ieviešanu un izmantošanu uzņēmējdarbībā.

Access2Markets seminārs:

  • 2022. gada 28. septembrī plkst. 9.00–11.00 (pēc Centrāleiropas laika)
  • Valoda: Angļu valodā ar mutisko tulkojumu IT — CS — LT — LV — HU 
  • Organizators: Eiropas Komisijas Tirdzniecības ģenerāldirektorāts
  • Īss apraksts: Skaidrojums par Access2Markets, tā dažādajām importa un eksporta sadaļām, šķēršļiem, vienoto ievešanas punktu, statistiku, ROSA, izcelsmes noteikumu pašnovērtējuma rīku, My TradeAsistant for Services and Investment un jautājumu un atbilžu sesiju
  • Mērķauditorija: Uzņēmumi, uzņēmēju organizācijas, tirdzniecības veicināšanas speciālisti un citas personas, kas vēlas uzzināt, kā izmantot Access2Markets
  • Reģistrējieties, izmantojot šo saiti

Lai palīdzētu uzņēmumiem organizēt savas apmācības par Access2Markets izmantošanu, pēc apmācībām dalībniekiem būs pieejams semināra ieraksts un PowerPoint prezentācijas.