Aktualitātes

Augstas izaugsmes tehnoloģiju biznesa forumi 2023

Eiropas Patentu iestāde (EPO) un Licensing Executives Society International (LESI) organizē jaunu Strauji augošo tehnoloģiju biznesa forumu sēriju (HTB Forums).

Forumu laikā strauji augošo tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji tiešsaistē prezentēs savu pieredzes stāstus  un apspriedīs tos ar starptautisku ekspertu grupu. Forumos tiks akcentēta izaugsmes finansēšanas perspektīva, “build-to-sell” un IĪ stratēģija un pārvaldība. 

Šī sērija ir pielāgota biznesa lēmumu pieņēmēju, investoru un intelektuālā īpašuma (IĪ) speciālistu vajadzībām mazos un vidējos uzņēmumos. Pasākumos galvenā uzmanība tiek pievērsta IP nozīmei uzņēmējdarbības veicināšanā. Turklāt HTB forumos tiek parādīta IĪ stratēģiju nozīme investoru piesaistē un uzņēmuma vērtības palielināšanā.

Izaugsmes finansējums: 16. marts, 17.00-18.00 CET (galvenais notikums), 18.00-19.00 CET (pēc izvēles – iepazīšanās ar runātājiem un diskusija)
Build-to-Sell: 29. jūnijs, 17.00–18.00 CEST (galvenais notikums), 18.00–19.00 CEST (pēc izvēles – iepazīšanās ar runātājiem un diskusijas)
IĪ stratēģija un pārvaldība: 30. novembris, 10.00-11.00 CET (galvenais notikums), 11.00-12.00 CET (pēc izvēles – iepazīšanās ar runātājiem un diskusijas)

Pasākumi ir BEZMAKSAS
Detalizētāka informācija atrodama šeit