Aktualitātes

Eiropas Komisija publicē SOLVIT 20 gadu jubilejas pārskatu

Atzīmējot Eiropas Savienības (ES) bezmaksas pakalpojuma SOLVIT 20 gadus, Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi jubilejas pārskatu par tīkla 20 gadiem, kuru laikā tas palīdzējis iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri saskaras ar problēmām saistībā ar vienotā tirgus noteikumu piemērošanu.

Pēdējo 20 gadu laikā tīkls ir izskatījis gandrīz 29 000 lietu, kas saistītas ar vienotā tirgus tiesībām. 85% gadījumu ir atrisināti. Dažas no visizplatītākajām problēmām, ko risina SOLVIT, ir saistītas ar profesionālo kvalifikāciju, vīzu un uzturēšanās tiesību atzīšanu vai atbalstu autovadītāja apliecību, pensiju tiesību iegūšanai un veselības aprūpes pieejamībai pāri robežām.

SOLVIT tika izveidots 2002. gadā kā nacionālo centru tīkls visās ES un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīs. Tīkls ir piemērs stabilai partnerībai starp dalībvalstīm un EK. Valstu SOLVIT centri risina praktiskas problēmas, kas rodas, ja valsts iestādes nepareizi piemēro ES noteikumus, un cenšas būt starpnieks un atrisināt tās iedzīvotāju vai uzņēmuma vārdā. 

Ziņojums par SOLVIT tīkla 20 gadiem ir pieejams tiešsaistē. Sadaļa SOLVIT palīdzība uzņēmējdarbībai (12. lpp.) aptver EEN un SOLVIT sadarbību.

Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā ir pieejams šeit un sniedz informāciju par Latvijas SOLVIT centra darbību un risinātajām lietām Latvijā un citās ES valstīs, kā arī skaidrojumu par lietu iesniegšanu SOLVIT centram un to risināšanas gaitu.