Aktualitātes

Eiropas Komisijas izsludināta aptauja būvniecības nozares uzņēmumiem

Būvniecības ekosistēma ietver darbības, kuras tiek veiktas visā ēku un infrastruktūru dzīves cikla laikā. Tā ir viena no svarīgākajām rūpniecības ekosistēmām nodarbinātības un pievienotās vērtības ziņā, kurā dominē mikro un mazie uzņēmumi.  Tomēr būvniecības pakalpojumi ir viena no ekonomiski nozīmīgākajām darbībām, kurām vienotā tirgus integrācija ir bijusi lēna.

Diskusijas starp Eiropas Komisiju un dalībvalstīm par pārrobežu būvniecības pakalpojumu sniegšanu norāda uz problēmām, kas saistītas ar būvniecības pakalpojumu regulējumu.

Tādēļ ir izsludināta publiskā apspriešana aptaujas formā. Šajā aptaujā sniegtā informācija palīdzēs strādāt pie esošo izaicinājumu risināšanas.

Tāpēc ar šo aptauju aicinām uzņēmumus sniegt savu viedokli par konkrētām problēmām, kas rodas uzņēmumiem, sniedzot būvniecības pakalpojumus Eiropas Savienībā.

Detalizētāka informācija , skaidrojumi un aptaujas anketa ir pieejama šeit.
To iespējams aizpildīt gan angļu, gan latviešu valodā (izvēloties no valodu paneļa labajā pusē).

Termiņš: 2023.gada 1.septembris.