Aktualitātes

ES ievieš jaunus noteikumus ceļu satiksmes drošības uzlabošanai

Pārskatot Transportlīdzekļu vispārējās drošības regulu, no 6. jūlija Eiropas Savienība (ES) piemēro jaunus noteikumus, kas  paredz ieviest vairākas obligātas pilnvedotas vadītājam asistējošas sistēmas, kuru mērķis ir ceļu satiksmes drošības veicināšana. Tāpat tā nosaka tiesisko regulējumu automatizētu un pilnībā bezvadītāja transportlīdzekļu apstiprināšanai ES.

Tiek prognozēts, ka jaunie drošības pasākumi palīdzēs labāk aizsargāt pasažierus, gājējus un riteņbraucējus visā ES, līdz 2038. gadam glābjot vairāk nekā 25 000 dzīvību un novēršot vismaz 140 000 smagu ievainojumu.

Vispārējās drošības regulas stāšanās spēkā pilnvaro Eiropas Komisiju (EK) pabeigt automatizēto un satīkloto transportlīdzekļu tiesisko regulējumu, tāpēc EK šovasar nāks klajā ar tehniskiem noteikumiem pilnībā bezvadītāja transportlīdzekļu apstiprināšanai, padarot ES par līderi šajā jomā. Tie palīdzēs palielināt sabiedrības uzticēšanos, veicināt inovāciju un uzlabot Eiropas automobiļu rūpniecības konkurētspēju.

Par iekšējo tirgu atbildīgais EK loceklis Tjerī Bretons norāda, ka ātruma palīdzība, joslu noturēšanas asistenta funkcija un avārijas bremzēšanas sistēmas palīdzēs transportlīdzekļiem kļūst arvien automatizētākiem. Līdz ar jaunajiem transportlīdzekļu drošības tiesību aktiem, Eiropa nodrošina, ka šī tehnoloģija uzlabo iedzīvotāju ikdienas dzīvi un ka autobūves nozarei ir prognozējams un drošs satvars, lai turpinātu ieviest inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus un saglabātu savu globālo konkurētspēju.

Jaunie pasākumi, ar kuriem ievieš drošības elementus, lai palīdzētu transportlīdzekļa vadītājam, ir šādi:

  • visiem autotransporta līdzekļiem (t.i., vieglajiem automobiļiem, furgoniem, kravas automobiļiem un autobusiem): viedā ātruma pielāgošana, atpakaļgaitas noteikšana ar kameru vai sensoriem, brīdinājums par uzmanību vadītāja miegainības vai uzmanības novēršanas gadījumā, notikuma datu reģistratori, kā arī avārijas apstāšanās signāls;
  • vieglajiem automobiļiem un autofurgoniem: papildu elementi, piemēram, joslas noturēšanas asistenta funkcija un avārijas bremzēšana;
  • autobusiem un kravas automobiļiem: tehnoloģijas iespējamo aklo zonu labākai noteikšanai, brīdinājumi, lai novērstu sadursmes ar gājējiem vai velosipēdistiem, un riepu spiediena kontroles sistēmas.

Noteikumus vispirms piemēros jauniem transportlīdzekļu tipiem no šī gada 6. jūlija un visiem jaunajiem transportlīdzekļiem – no 2024. gada 7. jūlija. Daži no jaunajiem pasākumiem tiks paplašināti, lai līdz 2029. gadam aptvertu dažādu veidu autotransporta līdzekļus.

Šovasar pieņems tehniskos noteikumus
Pamatojoties uz Vispārējās drošības regulu, EK šajā vasarā pieņems tehniskos noteikumus attiecībā uz automatizētiem un satīklotiem transportlīdzekļiem, jo īpaši pievēršoties automatizētiem transportlīdzekļiem, kas aizstāj vadītāju uz automaģistrālēm un bezvadītāja transportlīdzekļiem, piemēram, pilsētas transportlīdzekļiem vai robotaksometriem. Jaunie noteikumi saskaņos ES tiesību aktus ar jaunajiem ANO līmeņa noteikumiem un pieņems jaunus ES tehniskos tiesību aktus par bezvadītāja transportlīdzekļiem, kas ir pirmie šāda veida starptautiskie noteikumi.

Ar deleģētajā un īstenošanas aktā izklāstītajiem tehniskajiem noteikumiem tiks izveidots visaptverošs novērtējums par pilnībā automatizētu transportlīdzekļu drošību un drošības gatavību pirms to laišanas ES tirgū. Tie aptvers testēšanas procedūras, kiberdrošības prasības, datu reģistrēšanas noteikumus, kā arī drošības rādītāju un incidentu ziņošanas prasību uzraudzību, ko veic pilnībā bezvadītāja transportlīdzekļu ražotāji.

EK 2018.gadā iepazīstināja ar pārskatīto Vispārējās drošības regulu. Noteikumi attiecās uz nepieciešamību uzlabot transportlīdzekļu un ceļu satiksmes drošību, ņemot vērā, ka pētījumi liecina par cilvēka kļūdām 95% negadījumu.

Pārskatītā Vispārējās drošības regula, kas pieņemta 2019. gada 27. novembrī, Drošība automobiļu nozarē (europa.eu) stājās spēkā 2022. gada 6. jūlijā.