Aktualitātes

ES programmā COSME pieejami granti plaša patēriņa dizaina produktu nonākšanai tirgū

Eiropas Savienības programmā COSME pieejami granti maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai atbalstītu plaša patēriņa dizaina produktu nonākšanu tirgū.

Programma atbalstīs MVU, kas izvērš jaunus produktus, pakalpojumus vai risinājumus to ieviešanai tirgū, un kas:

1) jau ir tehniski demonstrēti, bet;
2) kuriem līdz šim tirdzniecības/darbības paplašināšanās risku dēļ nav izdevies apgūt tirgu.

Projektu pieteikumus iespējams iesniegt līdz 2016.gada 14.aprīlim.

Vairāk informācijas, kā arī kontaktinformāciju skatīt Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-design-2015-3-06-design-based-consumer-goods-ii