Aktualitātes

Konkurss Eiropas uzņēmējdarbības veicināšanas balva 2015

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus un to pārstāvošās organizācijas, valsts, reģionālā vai vietējā līmeņa iestādes, kā arī publiskā un privātā sektora partnerības organizācijas, kuru īstenotie projekti guvuši panākumus reģiona ekonomikas uzlabošanā, piedalīties Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā Eiropas Uzņēmējdarbības Veicināšanas balvas 2015. Konkursa mērķis ir novērtēt veiksmīgākos uzņēmējdarbības veicināšanas piemērus, kā arī iedvesmot potenciālos uzņēmējus uzsākt ceļu pretī savam uzņēmumam.
Pieteikumus konkursam var iesniegt sešās kategorijās:
1. Uzņēmējdarbības gara veicināšana,
2. Ieguldījums uzņēmējdarbības prasmēs,
3. Uzņēmējdarbības vides uzlabošana,
4. Atbalsts uzņēmējdarbības internacionalizēšanai,
5. Atbalsts videi nekaitīga tirgus attīstībai un resursu efektīvai izmantošanai,
6. Atbildīga un iekļaujoša uzņēmējdarbība.
Projektu iesniegšana konkursam noritēs līdz š.g. 25. maijam. Divi nacionālā līmeņa uzvarētāji tiks paziņoti š.g. 25.jūnijā un tiks nominēti Eiropas līmeņa konkursam.
Papildu informācija par konkursu un pieteikumu anketa pieejama Ekonomikas ministrijas mājas lapā: http://goo.gl/LQ8noC
Konkursa nacionālais kontaktpunkts Latvijā, kam jāiesniedz pieteikums dalībai konkursā:
Ilze Lore
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas nodaļas vadītāja
Brīvības ielā 55, LV-1519 Rīga, Latvija
Tālr.: 67013099
Fakss: 67280882