Par mums

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (Enterprise Europe Network) savu darbību Latvijā uzsāka 2008. gada 29. februārī. Tas apvienoja Eiropas Informācijas centru Rīgā, kas darbojās kopš 1997. gada kā viena no Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) struktūrvienībām un Inovāciju Rosināšanas centru, kas darbojās Latvijas Tehnoloģiskā centra (LTC) paspārnē. 2022. gadā partnerībai pievienojās Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK).

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem jautājumiem Eiropas Savienības uzņēmējiem par Eiropas Savienības lietām, īpaši izceļot mazos un vidējos uzņēmējus.

Neatkarīgi no tā, kurā valstī vai kontaktpunktā griežas uzņēmējs, Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ievēro atvērto durvju (no wrong door) koncepciju, kas nodrošina vienotus pakalpojumus.

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem vairāk nekā 60 valstīs, iekļaujot 28 Eiropas Savienības valstis, kā arī kandidātvalstis (Turcija, Maķedonijas Republika, Albānija, Melnkalne, Serbija), Eiropas ekonomiskās zonas valstis un citas trešās valstis.

Informācija par pakalpojumiem, ko piedāvā Eiropas Biznesa atbalsta tīkls,  ir pieejama šeit.

Eiropas Biznesa atbalsta tīklu finansē programma SMP (Single Market Programme) periodā 2021-2025, (iepriekš COSME – Eiropas Savienības Uzņēmumu konkurētspējas un mazo vidējo uzņēmumu programmās 2014-2020), (pirms tam – Eiropas Komisijas Konkurētspējas un Inovāciju ietvarprogramma (CIP) 2007-2013) sastāvdaļām, kas darbojas pēc vienas pieturvietas aģentūras principiem, lai sniegtu vienotus pakalpojumus.