Pasākumi

Vebinārs “Juridisks atbalsts uzņēmumiem strīdīgās situācijās SOLVIT. Šķīrējtiesa”

online 14.00

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) Eiropas Biznesa atbalsta tīkla (EEN) projekta ietvaros 1. novembrī aicina uzņēmumus piedalīties vebinārā par alternatīvu strīdu risināšanas rīku – SOLVIT. 

Latvijā SOLVIT darbojas kopš 2004. gada un tā uzdevums ir rast ātru un praktisku risinājumu ES vienotā tirgus problēmām, kuras ir izraisījusi valsts iestāžu pieņemti lēmumi, nepareizi piemērojot ES tiesību normas. Situācijās, kad uzņēmējs cieš no citu dalībvalstu atbildīgo iestāžu prettiesiski pieņemtajiem lēmumiem, SOLVIT centrs darbojas kā bezmaksas problēmu risināšanas instruments.

SOLVIT centrā var iesniegt sūdzību, ja:

  • nav ievērotas uzņēmuma ES normatīvajos aktos noteiktās tiesības;
  • ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības); pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī.

Vebinārā   runāsim par:

1. Kas ir SOLVIT?

2. Kādas ir SOLVIT priekšrocības salīdzinājumā ar tiesu?

3. SOLVIT problēmu risināšanas kritēriji.

4. Kā problēmas tiek praktiski risinātas?

5. Biežāk risinātās uzņēmēju problēmas.

6. Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā un statistikas dati.

7. Veiksmes stāsti.

8. Saziņa ar SOLVIT un citiem palīdzības dienestiem.

 Vebināru  vadīs:  Karīna Kozireva (Ekonomikas ministrijas ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente), darbojas Latvijas SOLVIT centrā gandrīz 5 gadus.

ŠĶĪRĒJTIESA. Latvijas uzņēmējiem, slēdzot privāttiesiskus līgumus par preču pārdošanu/pirkšanu vai pakalpojumu sniegšanu, noteikti būtu nepieciešams līgumos paredzēt arī iespējamo strīdu izskatīšanas kārtību. Komercdarbībā šķīrējtiesa ir efektīvākais instruments ar kura palīdzību uzņēmējs var panākt objektīvu, ātru un pusēm saistošu strīda risinājumu. Tā ļauj pašiem šķīrējtiesas dalībniekiem izvēlēties sev piemērotus noteikumus (valoda, tiesneši, norises vieta, u.t.t.), un process tiek organizēts balstoties uz pušu sacīkstes principu, procesuālo ātrumu un līdzekļu ekonomiju.

Runāsim par:

  1. Kad un kādos gadījumos izvēlēties šķīrējtiesu?
  2. Kādas ir šķīrējtiesas priekšrocības salīdzinājumā ar vispārējās jurisdikcijas tiesu?
  3. Priekšnosacījumi instrumenta izmantošanai.
  4. Šķīrējtiesas kompetence. Procesa konfidencialitāte.
  5. Nosacījumu izvēle. Izmaksas.
  6. Nolēmumu piespiedu izpilde. Šķīrējtiesas kontroles mehānismi.

Vebināru tēmu vadīs:  Raimonds Āboliņš (Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras juridiskās daļas vadītājs), jurists ar vairāk kā 30 gadu pieredzi  jurisprudences jomā.

Pasākumu organizē Eiropas Biznesa atbalsta tīkls sadarbībā ar Eiropas klasteru sadarbības platformu, Eiropas Komisiju un EISMEA atbalstu. Latvijā Eiropas Biznesa atbalsta tīklu koordinē LIAA, LTRK un Latvijas Tehnoloģiju centrs.

Dalība BEZMAKSAS.

Norises laiks: plkst. 14:00-15:30

Lūgums reģistrēties: https://ej.uz/TD_0112022

Pirms semināra saņemsiet informāciju par pieslēgumu.