Pasākumi

Seminārs “Kopējās tehnoloģiju ierosmes ECSEL un Clean Sky2”

Pērses iela 2, Rīga

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra un Latvijas Valsts izglītības attīstības aģentūra Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros

2015. gada 15. janvārī
LIAA konferenču zālē

Adrese: Rīga, Pērses iela 2, 2. stāvs

Semināra mērķis ir iepazīstināt visus interesentus, kā zinātniekus tā uzņēmējus, ar Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” (“Horizonts 2020”) vienu no instrumentiem – kopējām tehnoloģiju ierosmēm, kā arī sniegt praktiskus padomus par projektu iesniegšanu to ietvaros atvērtajos konkursos.

Kopējās tehnoloģiju ierosmes ir ilgtermiņa partnerību veidošanas instrumenti ar privātā un publiskā sektora iesaistīšanos. Pēc savas būtības tās ir Eiropas līmeņa privātās-publiskās partnerības instruments. Kopējās tehnoloģiju ierosmes tematiski aptver vienu pētniecības aspektu vai nelielu skaitu pētniecības aspektu attiecīgajā industrijas jomā, tajās tiek apvienotas privātā sektora investīcijas ar valsts nacionālo un Eiropas Kopienas publisko finansējumu (dotācija no “Apvārsnis 2020” budžeta).

Atbalsts projektu veidā tiek sniegts zinātnisko sasniegumu pārvēršanai inovatīvos produktos un pakalpojumos. Kopējās tehnoloģiju ierosmes atbalsta liela mēroga daudznacionālas pētniecības un izstrādnes aktivitātes nozarēs, kas ir svarīgas Eiropas industrijas konkurētspējas stiprināšanai, kā arī aktuālu sabiedrības problēmu risināšanai.

Seminārā tiks sniegta informācija par divām no piecām “Apvārsnis 2020” ietvaros atvērtajām kopējām tehnoloģiju ierosmēm: ECSEL – elektroniskie komponenti un sistēmas Eiropas līderības stiprināšanai, un Clean Sky2 – pētījumi un tehnoloģiju izstrāde aeronautikas jomā.

Seminārā aicinām piedalīties zinātniekus un Latvijas uzņēmējus, kas ir ieinteresēti pētniecībā un tehnoloģiju izstrādē. Īpaši aicināti ir uzņēmumi ar iepriekšējo pieredzi starptautiskos projektos.

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā

Dalība bezmaksas.

Programma

Pieteikšanās dalībai seminārā ir noslēgusies!

Kontaktinformācija:
Ilze Beverte, eksperte
Pētniecības starptautisko programmu nodaļa
Zinātnes, pētniecības un inovāciju politikas atbalsta departaments
Valsts Izglītības attīstības aģentūra
Tālrunis: +371 67785406
E-pasts: ilze.beverte@viaa.gov.lv

Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv