Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (01.09.2022.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, saziņai aicinām rakstīt uz een@techcenter.lv, norādot POD referenci.

Pētnieku grupa no Malagas Universitātes ir izstrādājusi metodi, kurā, ievadot pelēm nelielās devās augšanas faktoru, Parkinsona slimības eksperimentālajā modelī tiek uzrādīta klīniska uzlabošanās, neiroprotektīva un antioksidantu iedarbība, un jo īpaši tā ir izmantojama medikamentu ražošanā.
Grupa meklē partnerus no farmācijas nozares, lai noslēgtu tehniskās sadarbības un licences līgumus.
POD: TOES20220706010

Polijas metāla konstrukciju materiālu ražotājs ar 60 gadu pieredzi (jumta balstu materiāli, uzstādīšanas balsti, kanāli, cauruļu skavas u.c.) piedāvā savu tehnoloģiju un vēlas ienākt ārvalstu tirgos.
Uzņēmums piedāvā sniegt atbalstu uzņēmuma ražoto ierīču montāžā un apkalpošanā, noslēdzot līgumus ar tehnisko atbalstu.
POD: TOPL20220707003

Austrijas MVU piedāvā inovatīvu sistēmu nepārtrauktai ķermeņa temperatūras mērīšanai. Tā sastāv no vienreizējas lietošanas ādas plākstera ar integrētu temperatūras sensoru un atbalsta lietotni. Tā parāda temperatūras tendences, maksimumus un vidējos rādītājus, kas var palīdzēt diagnostikai, tādējādi atvieglojot darbu medicīnas iestādēm, personālam, kā arī pacientiem. Tās precizitāte ir pierādīta. Tiek meklēti gan B2B, gan B2C tirgi. Tiek meklēti partneri, lai noslēgtu licences vai komerclīgumus ar tehnisko atbalstu.
POD: TOAT20220707021

Francijas MVU, kas specializējas zaļo augu eko-ekstrakcijā, piedāvā savu patentēto elektromagnētiskās ekstrakcijas tehnoloģiju. Ar tās palīdzību var izstrādāt un ražot dabiskos ekstraktus atbilstoši tehniskajām specifikācijām. Nozares ar īpašām augu ekstrakcijas vajadzībām var sadarboties ar šo MVU, lai izstrādātu un ražotu dabiskus šķīdinātājus nesaturošus ekstraktus, piemēram, kosmētikas aktīvās sastāvdaļas, konservantus un dabiskās krāsvielas.
Tiek meklēti partneri ražošanas jomā, lai noslēgtu komerclīgumus ar tehnisko atbalstu.
POD: TOFR20220713013

Austrijas uzņēmums ir izstrādājis jaunu aktīvās gaisa dezinfekcijas metodi ar gaisā pārnēsāto vīrusu (tostarp SARS-CoV-2) attīrīšanas iespējām un unikālām drošības īpašībām.
Uzņēmums meklē gaisa attīrīšanas sistēmu ražotājus, kas vēlas ieviest tehnoloģiju savos produktos, noslēdzot biznesa sadarbības līgumus ar tehnisko palīdzību.
POD: TOAT20220607017