Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (07.07.2022.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, saziņai aicinām rakstīt uz een@techcenter.lv.

Korporatīvs Nīderlandes uzņēmums ir apņēmies palielināt savu pašu saražotās atjaunojamās enerģijas daļu inovatīvā veidā, lai to ieviestu tā galvenajā birojā Utrehtā. Mērķis ir ražot atjaunojamo enerģiju pašā galvenajā birojā, nevis vienkārši patērēt piegādātu enerģiju. Šim izaicinājumam uzņēmums meklē piemērotus (novatoriskus) risinājumus, ko varētu integrēt galvenā biroja augststāvu ēkās.
Banka meklē partnerus ar mērķi noslēgt tehniskās un/vai pētniecības sadarbības līgumus.

Polijas uzņēmums, kas specializējas automatizācijā, elektrotehnikā un rūpnieciskajās IT jomās, meklē ūdeņraža tehnoloģiju piegādātājus. Uzņēmums ir ieinteresēts gan esošo tehnoloģiju ieviešanā, gan pētniecības un attīstības sadarbībā.

Austrijas pētniecības un izstrādes institūts izstrādā jaunu tehnoloģiju, kuras mērķis ir kvantitatīvi noteikt produkta vizuālo izskatu, izmantojot tā virsmas un materiāla īpašības. Institūts meklē partnerus šīs tehnoloģijas izstrādei un komerciāli izdevīgai izmantošanai. Mērķis ir ražot produktu virsmas ar vēlamajām taustāmajām īpašībām, paredzēt attiecīgās jaunu produktu īpašības un novērtēt jaunas virsmas. Tiek izmantota gan virtuālā realitāte, gan mākslīgais intelekts.
Institūts meklē partnerus ar mērķi noslēgt tehniskās un/vai pētniecības sadarbības līgumus.

Spānijas Tehnoloģiskais centrs meklē organizācijas ar zināšanām par mākslīgo redzi, ko īstenot minerālo materiālu ražošanas uzņēmuma sasmalcināšanas stadijā, lai samazinātu enerģijas patēriņu. Mērķis ir izveidot automātisku rīku, kas spēj noteikt izmērus un noteikt, kuriem elementiem (produktiem) vajadzētu vai nevajadzētu (atkritumiem) nokļūt smalcināšanas iekārtās. Centrs vēlas noslēgt vienošanos par sadarbību pētniecības jomā.