Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (09.03.2023.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, aicinām aizpildīt tiešsaistes formu vai rakstīt uz een@techcenter.lv, norādot POD referenci.

Dienvidkorejas MVU piedāvā termokameru, kas ir veidota vīrusu saslimšanas profilaksei, piemēram, Covid-19. Izmantojot AI (mākslīgais intelekts) tehnoloģiju, kamera spēj pūlī identificēt katru cilvēku individuāli, un katram individuāli noteikt ķermeņa temperatūru.
Piedāvātā sadarbība – noslēgt komerciālu sadarbības līgumu ar tehnisko palīdzību, distribūcijas līgumu, kā arī kopējās tehniskās sadarbības un izstrādes līgumu.
POD: TRKR20230308014

Itālijas uzņēmums ir patentējis vairākas tehnoloģijas šķidrumā esošo daļiņu un daļiņu maisījumu multiparametru raksturošanai, lai nodrošinātu analīzes procesu un efektīvu bioloģisko, rūpniecisko un vides šķidrumu raksturojumu, kā arī efektīvus kvalitātes kontroles procesus laboratorijas mēroga vai rūpnieciskās ražošanas laikā. Iekārta un pielietotā tehnoloģija nodrošina nepārtrauktu šķidrumu daļiņu plūsmas analīzi.
Tiek meklētas zinātniskās un tehniskās partnerības sadarbības iespējas.
POD: TOIT20230307017

Slovēnijas ražotājs izstrādājis inovatīvus elastīgus, modulārus āra elementus no alumīnija vai alumīnija apvienojumu ar citiem materiāliem. Izstrādātais inovatīva savienošanas elements ļauj izjaukt un pārveidot esošās konstrukcijas un atkārtoti izmantot esošos elementus.
Piedāvātā sadarbība – noslēgt komerciālu sadarbības līgumu ar tehnisko palīdzību vai pārdot ražošanas licenci.
POD: TOSI20230306005

Vācijas uzņēmums, kas specializējas ekohidraulikā, ir izstrādājis modelēšanas un novērtēšanas rīku, kas nosaka cilvēka ekoloģisko ietekmi uz ūdenī notiekošajiem procesiem. Pamatanalīze notiek uz esošo biotopu izmaiņu bāzes.
Tiek meklēta sadarbība ar konsultatīvajām vai pētniecības organizācijām, kas vēlas sadarboties testēšanā, kā arī turpmākajā rīku izstrādē vides ietekmes novērtēšanā.
POD: TODE20230222010