Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (01.12.2022.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, aicinām aizpildīt tiešsaistes formu vai rakstīt uz een@techcenter.lv, norādot POD referenci.
 
Vācijas pašvaldības uzņēmums, kas atbild par publiskās satiksmes infrastruktūras uzturēšanu, meklē digitālu risinājumu, lai novērstu negadījumus starp kravas automašīnām un velosipēdiem.
Tiek meklēti jaunuzņēmumi vai MVU, lai noslēgtu tehniskās sadarbības līgumus. Šis pieprasījums ir daļa no atklāta inovācijas konkursa saistībā ar Eiropas loģistikas inovāciju dienu (8. un 9. decembris).
POD: TRDE20221117019
 
Holandes uzņēmums (globāls izturības festivālu zīmols), kurš fokusējas galvenokārt uz garo un vidējo distanču triatlonu, vienlaikus tajā pašā nedēļas nogalē piedāvājot saistošus blakus pasākumus visu vecumu un prasmju grupām. Pasākumi notiek pazīstamās un vēsturiskās vietās visā pasaulē. Uzņēmums šobrīd piedāvā 35 pasaules mēroga pasākumus 30 valstīs, vienlaikus saglabājot pasākumu individualitāti un vietējo kolorītu.
Uzņēmums vēlas izveidot sportistu personīgos profilus, apkopojot iepriekšējo 20 gadu laika rezultātus, kas bieži ir nepilnīgi, nestrukturizēti, vienotam standartam neatbilstoši. Piedāvātie sadarbības veidi: noslēgt komerclīgumu ar tehnisko palīdzību vai pētniecības un attīstības sadarbības līgumu.
POD: TRNL20221104010
 
Vācijas pašvaldības uzņēmums, kas atbild par sabiedriskās satiksmes infrastruktūras uzturēšanu, meklē digitālu risinājumu kravas automašīnu stāvvietu novietojuma optimizēšanai.
Tiek meklēti jaunuzņēmumi vai MVU, kuriem ir pieredze satiksmes pārvaldībā, lai noslēgtu tehniskās sadarbības līgumus. Šis pieprasījums ir daļa no atklāta inovācijas konkursa saistībā ar Eiropas loģistikas inovāciju dienu (8. un 9. decembris).
POD: TRDE20221118011