Tehnoloģiju sadarbība

Tehnoloģiju sadarbības piedāvājumu apkopojums (14.04.2022.)

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls ir apkopojis jaunākos tehnoloģiju sadarbības piedāvājumus. Ja ir interese par kādu no profiliem, saziņai aicinām rakstīt uz een@techcenter.lv.

Vācijas MVU, kas aktīvi darbojas kā elektronisko ierīču izplatītājs un vietējais servisa partneris, ir izstrādājis uzlabotu aparatūras konfigurāciju, kas kavē ļaunprātīgas programmatūras instalāciju.
MVU vēlas noslēgt licences līgumus.

Daudznozaru Spānijas universitāte ir izstrādājusi jaunu sistēmu tenisa un ūdenssporta tīklu augstuma un spriegojuma mehāniskai regulēšanai. Sistēma kopumā ļauj apmācības viegli pielāgot dažādiem spēlētāju vecuma un kvalifikācijas līmeņiem.
Pētniecības grupas autors vēlas izveidot sadarbību, noslēdzot komerclīgumus vai licences līgumus.

Francijas MVU, kas specializējas mikronizācijā (precīzu mikro izmēra graudu pulvera ražošana, izmantojot gaisa strūklas tehnoloģiju), piedāvā šo tehnoloģiju farmaceitisku vai ar pārtiku saistītu pulveru izstrādē.
Uzņēmums meklē industriālos uzņēmumus šajās nozarēs, lai palīdzētu tiem izstrādāt jaunus sauso pulveru bāzes produktus.

Kāda Spānijas universitāte ir izstrādājusi karsētu tabakas izstrādājumu cigareti, kas smēķētājam izdala mazāk toksiskus produktus.
Tiek meklēti uzņēmumi tabakas, tabakas filtru vai katalizatoru nozarē, kas vēlas iegūt šo tehnoloģiju komerciālai izmantošanai, noslēdzot licences līgumus.

Pētniecības centrs no Luksemburgas ir izstrādājis uz bioloģisku procesu balstītu metodi farmaceitisko mikropiesārņotāju likvidēšanai notekūdeņos.
Centrs piedāvā noslēgt licences līgumus.