Aktualitātes

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla klientu aptauja

Aicinām klientus, kas laika posmā no 2017.–2018. gadam saņēmuši mūsu pakalpojumus, piedalīties aptaujā. Tās mērķis ir novērtēt Eiropas Biznesa atbalsta tīkla sniegto pakalpojumu rezultātus un iegūt informāciju, kas noderētu potenciāliem pakalpojumu uzlabojumiem. 

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni piecas minūtas. 

Aptauju angļu valodā iespējams aizpildīt līdz 2019. gada 7. jūnijam šeit

Pateicamies par iesaisti Eiropas Biznesa atbalsta tīkla pakalpojumu uzlabošanā!