Projekta komanda

LIAA darbinieki

Anita Ābola
EEN Latvija koordinatore

Konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu, atgriezeniskās saites mehānisms, standartizācija

Sandra Veckāgane
Vecākā projektu vadītāja
Rita Elste - Tomsone
Vecākā projektu vadītāja
Vita Lejniece
Projektu vadītāja

LTC darbinieki

Ints Vīksna
EEN Latvija LTC projekta vadītājs

Projekta darbu plānošana, koordinēšana atskaites; komunikācija ar EK un projekta koordinatoru LIAA, EEN sadarbības partneriem; -Tehnoloģiju pārnese: IKT, enerģētika, rūpnieciskā ražošana; uzņēmumu misijas un izstādes; biznesa kontakti; inovācijas finansējums

Agnese Kore
Projektu vadītāja

Pasākumu organizēšana, inovācijas atbalsta struktūru datu bāzes uzturēšana, tehnoloģiju pārnese, intereses apliecinājumu apstrāde

Ligita Grava
EEN Latvija LTC projekta asistente

Tehniskie darbi

Dita Vērdiņa
Grāmatvede finansiste
Dzintra Švarcbaha
Projektu vadītāja
Juris Lauznis
Eksperts/projektu konsultants
Līga Sičeva
EEN Latvija LTRK projekta vadītāja

Konsultācijas, starptautiska sadarbība

Jurijs Dubatovka
Projektu koordinators

Eiropas Zaļais kurss un ar to saistītās jomas – aprites ekonomika, energoefektivitāte utml.

Inese Raiba
Jānis Lielpēteris
Juridisko projektu vadītājs

Konsultācijas

Rolanda Ķīkule
Projekta koordinatore