Projekta komanda

LIAA darbinieki

Anita Ābola
EEN Latvija koordinatore

Konsultācijas par ārējiem tirgiem un ES likumdošanu, atgriezeniskās saites mehānisms, standartizācija

Arīna Kudrjavceva
Vecākā projektu vadītāja
Gundega Tupiņa
Vecākā projektu vadītāja

 

Mārketings un komunikācija

 

EEN Latvija LIAA birojs
Vita Lejniece
Vecākā projektu vadītāja

LTC darbinieki

Ints Vīksna
EEN Latvija LTC projekta vadītājs

Projekta darbu plānošana, koordinēšana atskaites; komunikācija ar EK un projekta koordinatoru LIAA, EEN sadarbības partneriem; -Tehnoloģiju pārnese: IKT, enerģētika, rūpnieciskā ražošana; uzņēmumu misijas un izstādes; biznesa kontakti; inovācijas finansējums

Agnese Kore
Projektu vadītāja

Pasākumu organizēšana, inovācijas atbalsta struktūru datu bāzes uzturēšana, tehnoloģiju pārnese, intereses apliecinājumu apstrāde

Ligita Grava
EEN Latvija LTC projekta asistente

Tehniskie darbi

Ērihs Zaharāns
LTC projektu asistents
Dzintra Švarcbaha
Projektu vadītāja
Juris Lauznis
Eksperts/projektu konsultants
Līga Sičeva
EEN Latvija LTRK projekta vadītāja

Konsultācijas, starptautiska sadarbība

LTRK birojs

Eiropas Zaļais kurss un ar to saistītās jomas – aprites ekonomika, energoefektivitāte utml.

Inese Raiba
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja
Jānis Lielpēteris
Juridisko projektu vadītājs

Konsultācijas

Rolanda Ķīkule
Projekta koordinatore