Aktualitātes

Eiropas Komisija aicina izteikt viedokli par elektroniskiem kravu pārvadājumu dokumentiem

Sabiedriskās apspriešanas mērķis ir apkopot visu ieinteresēto iedzīvotāju, organizāciju un uzņēmumu viedokļus par elektronisku kravu pārvadājumu dokumentu izmantojumu, tādējādi palīdzot Eiropas Komisijai analizēt:
• kāpēc kravu pārvadājumu dokumenti elektroniskā formātā netiek izmantoti plašāk;
• cik lieli ir negūtie potenciālie ieguvumi;
• kādi ir iespējamie pasākumi, ar kuriem atbalstīt plašāku elektronisku kravu pārvadājumu dokumentu izmantojumu visu transporta un loģistikas jomas ieinteresēto personu vidū, un kāda ir šo pasākumu sagaidāmā ietekme.

Apspriešanā aicinātas piedalīties transporta sektora, kā arī muitas un nodokļu iestādes, jūras un citu transporta veidu un loģistikas uzņēmumi, ITS un telesakaru pakalpojumu sniedzēji, NVO un interešu organizācijas (patērētāju/vides/drošības un cita veida organizācijas), pētnieki un akadēmisko aprindu pārstāvji, patērētāji, pasažieri, u. c. interesenti.

Plašāka informācija par sabiedrisko apspriešanu ir atrodama: https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_lv

Anketa sastāv no 23 jautājumiem un ir atrodama tiešsaistē: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ff117293-d278-4d61-b406-474de8e9a7e2?draftid=a376f2e0-d047-4fc1-82c9-4d3fe2196d62&surveylanguage=LV

Anketas beigās jānorāda Eiropas Biznesa atbalsta tīkla partnera (EEN) identifikāciju. Tā ir – LV00374.

Lūdzam atsūtīt e-pastu anita.abola@liaa.gov.lv, ka esat aizpildījuši anketu, vai atsūtīt aizpildītās anketas saglabātu pdf failu. 

Anketas iesūtīšanas termiņš ir līdz 2018. gada 16. janvārim.

Ja rodas papildu jautājumi, droši sazinieties ar LIAA Eiropas Biznesa atbalsta tīklu: tālr. – 67039430, e-pasts: info@een.lv