Aktualitātes

Eiropas Savienības tirdzniecības nolīgumi

Eiropas Savienība (ES) īsteno vērienīgāko tirdzniecības programmu pasaulē, noslēdzot brīvās tirdzniecības nolīgumus ar valstīm visos kontinentos. Šobrīd ES ir tirdzniecības nolīgumi ar vairāk nekā 50 valstīm, veicinot nodokļu atvieglojumu piemērošanu un tirdzniecības šķēršļu mazināšanu.

Eiropas Savienība kaimiņattiecību politikā plāno pievērst lielāku uzmanību asociācijas nolīgumu efektīvai īstenošanai, veicinot pakāpenisku Ukrainas, Moldovas un Gruzijas tirgus integrāciju un labākus ekonomiskos rezultātus. Ciešākai sadarbībai ar Āzijas tirgu 2011. gadā tika noslēgts brīvās tirdzniecības nolīgums ar Dienvidkoreju, paredzot piecu gadu laikā likvidēt gandrīz 99 % no nodokļiem abām pusēm. Noslēguma fāzē ievirzījušies brīvās tirdzniecības līgumi ar Singapūru un Vjetnamu. Turpmākai attīstībai ES īsteno sarunas arī ar citām Dienvidaustrumāzijas Nāciju Asociācija (ASEAN) valstīm, kā arī Japānu, Indiju un Ķīnu.

2014. gadā ES noslēdza trīs reģionālos ekonomisko partnerattiecību nolīgumus ar 27 Rietumāfrikas, Dienvidāfrikas un Austrumāfrikas valstīm, tādējādi atbalstot arī Āfrikas reģionālo integrāciju. Preferenciālās tirdzniecības nolīgumi ir noslēgti arī ar 26 no 33 Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstīm. Savukārt ES un Meksikas Vispārējo nolīgumu ir plānots modernizēt, veicinot lielākus ekonomiskos ieguvumus. Šobrīd ES apspriež tirdzniecības nolīgumu ar Mercosur valstīm (Argentīnu, Brazīliju, Paragvaju un Urugvaju).

Plānots, ka nozīmīgus ieguvumus pēc stāšanās spēkā sniegs jau parakstītais ES un Kanādas Visaptverošais ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA), kas atcels muitas nodevas 98,6 % no preču veidiem. Savukārt visvērienīgākās un stratēģiskākās tirdzniecības sarunas norit ar ASV par transatlantisko tirdzniecības un ieguldījumu partnerību (TTIP).

Vairāk par ES tirdzniecības nolīgumiem: http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/agreements/

Konkrētas tarifu likmes var apskatīt ES tarifu datubāzē: http://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi