Aktualitātes

EK piedāvātās pārrobežu iespējas ar publisko iepirkumu palīdzību – Open Public Procurement 4 Europe – PubProc4EU!

Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts organizē vairākus reģionālos seminārus pa valstu grupām, iepazīstinot gan ar nacionālajām īpatnībām, labas prakses piemēriem, u.c., specifiskāku informāciju.

Pirmais on-line pasākums projekta ietvaros notik 2020.gada novembrī.

Šobrīd nākošais plānotais pasākums ir 2021.gada 3.martā un veltīts šādām valstīm – BEĻĢIJA/NĪDERLANDE/VĀCIJA

Pasākums notiek angļu valodā. Tas ir bezmaksas.

Lai gan sākotnēji pamatā pasākums ir domāts attiecīgo valstu uzņēmējiem, taču arī citi Eiropas uzņēmumi ir aicināti piedalīties, lai gūtu prieksstatu par attiecīgo valstu tirgiem.

Sīkāka informācija par pasākumu un reģistrāciju 

Pieteikums dalībai jāsūta uz e-pastu: bme.international@bme.de