Aktualitātes

EK vadlīnijas publisko iepirkumu veikšanā COVID-19 krīzes laikā

COVID-19 krīzes situācija ietekmē arī publisko iepirkumu jomu, jo īpaši nepieciešamību ātrāk iepirkt noteiktas preces un pakalpojumus.

Līdz ar to Eiropas Komisija ir izdevusi “Norādījumus par to, kā ar Covid-19 krīzi saistītajā ārkārtas situācijā izmantot publiskā iepirkuma regulējumu” 

Norādījumos sniegto iespēju diapazons ir no ievērojami saīsināta publisko iepirkumu procesa līdz ārkārtas iepirkumu veikšanai, ko neierobežo ES procedurālās prasības un prasības iepirkumu paziņojumu iepriekšējai publicēšanai.

Tāpat vadlīnijas rekomendē pircējiem apsvērt dažādus alternatīvus inovatīvus risinājumus. Kā piemēri ir minēti hakatoni jaunām koncepcijām, kas dod iespēju atkārtoti izmantot aizsargmaskas pēc to iztīrīšanas; idejām par to, kā efektīvi aizsargāt medicīnas personālu; veidiem, kā atklāt vīrusu vidē, u. c.

Arī LR Iepirkumu uzraudzības birojs ir apkopojis skaidrojumus gan pircējiem, gan piegādātājiem saistībā ar iepirkumu līgumu grozījumiem, sarunu procedūru piemērošanu, informācijas publicēšanu, u.c. aspektiem. Informācija meklējama šeit!