Aktualitātes

“Keys to Japan” – iespēja uzņēmumiem, kuri vēlas iekļūt Japānas tirgū

Līdz 2. jūlijam uzņēmumi, kuri apsver iespēju pārdot produktus vai paklapojumus Japānā, aicināti piedalīties Eiropas Komisijas finansētā iniciatīvā un saņemt personalizētu biznesa plānu.

Pieteikties var jebkurš rūpniecības, patēriņa preču vai pakalpojumu nozares uzņēmums. Pretendentam jābūt no Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts vai programmas COSME trešās valsts pilsonim, kurš strādā vadošā amatā MVU, kura galvenā mītne atrodas ES vai COSME trešajā valstī. Pieteikuma veidlapas iesniegšanas dienā pretendentam jābūt vismaz 20 gadus vecam. Izvērtējot pieteikumus, vērā tiks ņemts  pamatojums, kas norādīts pie vēlmes iekļūt Japānas tirgū, produkta/ pakalpojuma  potenciāls un iespējamie riski, pretendējot uz iekļūšanu Japānas tirgū.

Katra  projekta plāna vērtība ir 10 000 eiro, un to sagatavos JMEC. Līdz 9700 eiro no plāna izmaksām segs ES – Japānas centrs. 

Vairāk informācijas par iniciatīvu un pieteikšanās nosacījumiem šeit