Aktualitātes

Latgales uzņēmējiem iespēja saņemt grantu sava biznesa attīstībai un izaugsmei

Izsludināts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” grantu shēmas konkurss “Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē”.

Ar EEZ grantu atbalstu Latvijai pēdējo 10 gadu laikā ir izdevies realizēt vairākus nozīmīgus projektus, tai skaitā ir sniegts ieguldījums sociālo un ekonomisko atšķirību mazināšanai reģionālā līmenī, tāpēc arī šajā plānošanas periodā tiek veltīts mērķtiecīgs atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, īpašu uzmanību pievēršot mazāk attīstītajam reģionam –  Latgalei.

Grantu shēmas līdzfinansējums paredzēts jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai, vai esošo pilnveidei jaunā līmenī. Uzņēmējiem būs arī iespēja iegādāties jaunas iekārtas, lai celtu sava uzņēmuma ražošanas jaudu vai būtiski mainītu ražošanas procesu, tādejādi nodrošinot sev izaugsmes iespējas un konkurētspējīgu attīstību. Kā būtisks nosacījums projekta ieviešanai ir jaunas darba vietas radīšana nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā.

Atbalstam var pieteikties jebkura fiziska un juridiska persona – mazais vai mikro uzņēmums, kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā, un projektu īstenošanai noteiktais termiņš ir ne ilgāk kā līdz 2024. gada 30. aprīlim.

Ar konkursa nosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem var iepazīties šeit.

Par grantu shēmas konkursa organizēšanu atbildīgā institūcija ir grantu shēmas apsaimniekotājs – Latgales plānošanas reģions.

“Grantu shēma ir labs turpinājums iepriekšējā grantu periodā paveiktajam un esam gandarīti, ka šajā plānošanas periodā mums uzticēta konkursa īstenošana, tādejādi turpinot secīgus soļus uzņēmēju atbalsta paplašināšanā.”
Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja