Horizon Europe

Vērienīgākā Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programma ar pieejamo finansējumu aptuveni gandrīz 100 miljardu EUR apjomā, kas atvēlēta laika posmam no 2021. –  2027.gadam. Papildus piesaistot arī privātas investīcijas, šī programma nodrošinās vairāk atklājumus, inovācijas un pasaules nozīmes tehnoloģiskos izrāvienus, pārnesot lieliskas idejas no pētnieciskām laboratorijām uz ražošanas uzņēmumiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt, ka Eiropā pastāv pasaules līmeņa zinātne un tehnoloģijas, kas veicina ekonomisko izaugsmi.

Horizon Europe trīs prioritātes

  1. Zinātniskā izcilība
  • Eiropas Pētniecības padome – ilgtermiņa atbalsts talantīgākajiem pētniekiem un viņu komandām, augstas kvalitātes un apjomīgus pētījumu veikšanai;
  • Marijas Skladovskas-Kirī programma– iespējas mācībām un profesionālajai izaugsmei;
  • ES pētniecības infrastruktūra (tostarp e-infrastruktūra)–ES pētniekiem pasaules līmeņa pētniecības infrastruktūras nodrošināšana;
  1. Globālās problēmas un Eiropas rūpniecības konkurētspēja (Industrial Leadership)
  1. Inovatīvā Eiropa

      4. Dalības paplašināšana un Eiropas pētniecības telpas stiprināšana

  • Dalības paplašīnāšana un izcilības izplatīšana
  • Eiropas pētniecības un inovāciju sistēmas reformēšana un pilnveidošana

Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en  

Pieteikšanās: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/horizon