ERASMUS jaunajiem uzņēmējiem

“Erasmus jaunajiem uzņēmējiem” ir pārrobežu apmaiņas programma, kas dod iespēju jaunajiem uzņēmējiem un tiem, kas gatavojas uzsākt uzņēmējdarbību, mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kuri vada mazos uzņēmumus visās valstīs, kas piedalās programmā.

Pieredzes apmaiņa notiek, jaunajiem uzņēmējiem uzturoties pie pieredzējušiem uzņēmējiem, kas palīdz apgūt maza uzņēmuma vadīšanā nepieciešamās prasmes. Uzņemošā puse iegūst jaunas perspektīvas savam uzņēmumam un iespējas sadarboties ar ārzemju partneriem vai uzzināt par jauniem tirgiem.

Ko dod šī programma?

  • piedāvā jaunajiem uzņēmējiem iespēju mācīties no pieredzējušiem uzņēmējiem, kas vada mazo vai vidējo uzņēmumu kādā citā ES valstī,
  • nodrošina pieredzes apmaiņu starp jaunajiem un pieredzējušiem uzņēmējiem,
  • atvieglo piekļuvi jauniem tirgiem un potenciālo biznesa partneru meklēšanu,
  • veicina darījumu aprindu un MVU sadarbības tīklus,
  • ļauj pieredzējušiem uzņēmējiem izvērst jaunas darījumu attiecības un atklāt jaunas iespējas citās ES valstīs.

Kas var piedalīties?

  • Jaunie uzņēmēji un pieredzējuši uzņēmēji.

(Jaunie uzņēmēji ir uzņēmēji, kas stingri apņēmušies izveidot paši savu uzņēmumu vai pēdējos trijos gados jau ir to izdarījuši.
Pieredzējušiem uzņēmējiem pieder MVU Eiropas Savienībā, vai arī viņi to vada
).

Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit: http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=lv